Scannen & beoordelen

Job Senior Corporate Wellbeing Consultant

Wellbeing Lab

Analyse

We beginnen met een audit van de huidige situatie aan de hand van bestaande gegevens. Via intakegesprekken met stakeholders verzamelen we relevante gegevens. Zo krijgen we inzicht in het welzijnsniveau van uw bedrijf en identificeren we de bijbehorende psychosociale risicofactoren. In deze fase wordt meestal gebruik gemaakt van de psychosociale welzijnsanalyse My WellRi en focusgroepen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

Wellbeing Lab Day

Buiten de muren van uw onderneming gaan we met u en uw stakeholders aan de slag om uw welzijnsvisie en strategie verder vorm te geven. Op basis van onze analyse brengen we u een duidelijk zicht op het huidige niveau van welzijn en de behoeften van uw medewerkers. Geïnspireerd door vernieuwende ideeën uit binnen- en buitenland begeleiden we jullie vervolgens bij de uitwerking van een concreet actieplan.

Resultaten

Tot slot maken we een rapport op met een gedetailleerde visie op welzijn en stellen we een actieplan voor. Dit rapport bevat belangrijke eye-openers van het Wellbeing Lab, een duidelijk overzicht van de prioriteiten en de presentatie van een actieplan.

Deze aanpak zorgt ervoor dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn van de medewerkers (Wet 28/02/2014 tot aanvulling van de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft).

 

Testimonial Tiense Suiker

We dachten op een gestructureerde manier na over onze visie, die bottom-up wordt onderbouwd. Het actieplan leidde tot de implementatie van een meer gecoördineerd welzijnsbeleid.

Eric Stiers, HR Director Tiense Suikerraffinaderij
Focus groups

Focusgroepen

Wat vinden uw medewerkers van de huidige welzijnsinitiatieven? Wat beschouwen ZIJ als prioriteiten? Focusgroepen zijn kwalitatieve groepsinterviews met een representatieve selectie van uw medewerkers om de huidige behoeften in kaart te brengen en pragmatische voorstellen te formuleren. Deze benadering kan bovendien een aanvulling zijn op een kwantitatief onderzoek (My WellRi) om een aantal resultaten te verduidelijken.

 • Bottom-up
 • Neutraal
 • Objectieve bepaling van de perceptie van 'het veld'/'de werkvloer'
 • Voorstelling van de geanonimiseerde resultaten aan het management in een geconsolideerde presentatie 

 

Quantitative psychosocial analysis

My WellRi

Wil u de feedback van uw medewerkers in één keer verzamelen en zo een zicht krijgen op het welzijnsniveau binnen uw organisatie? De My WellRi is een wetenschappelijk onderbouwde en kwantitatieve analyse waarmee u het persoonlijk en professioneel welzijn in kaart kan brengen. Dit kan de basis zijn om uw welzijnsbeleid verder vorm te geven, eventueel ook aan de hand van een Wellbeing Lab

 • Risico-analyse met wetenschappelijke onderbouw: ontwikkeld in samenwerking met The Vigor Unit, spin-off van de Universiteit Gent.
 • In overeenstemming is met de wettelijke vereisten voor de beoordeling van psychosociale risico's.
 • Krijg een beter inzicht in waar uw medewerkers energie van krijgen en wat hen energie kost.
 • Enkele onderwerpen die aan bod komen: veerkracht, zelfvertrouwen, jobtevredenheid, betrokkenheid bij de organisatie, kwaliteit van de relatie met managers en collega's, ...
 • Communicatie naar medewerkers voor, tijdens en na de survey inbegrepen.
 • Geconsolideerde en geanonimiseerde rapporten op team-, afdelings- en bedrijfsniveau.
 • Mogelijkheid tot distributie van individuele rapporten en begeleiding voor uw medewerkers.

 

Hulp nodig om uw visie uit te voeren?