Werknemers laten stralen, dat doen we samen

Help uw medewerkers hun welzijn in eigen hand te nemen

Kom meer te weten over onze promotie!

Uw welzijnstraject

1
Plan

Scannen & beoordelen

Analyse van uw noden en uitwerken van een actieplan
  • Om de huidige welzijnssituatie van uw bedrijf te analyseren, onderzoeken we bestaande HR-data en analyses (bijv. absenteïsme, personeelsverloop, tevredenheids- en engagementsscores) en brengen we het welzijn en de behoeften van uw medewerkers in kaart via een psychosociale welzijnsanalyse (My WellRi) en/of focusgroepen.
  • De volgende stap? In een Wellbeing Lab presenteren we aan de hand van een SWOT een duidelijk zicht op het huidige welzijnsniveau en initiatieven. We vullen dit aan met inspirerende voorbeelden uit andere ondernemingen en gaan vervolgens samen met u aan de slag om uw visie en prioriteiten rond welzijn vast te leggen.
  • We eindigen met het aanleveren van een overzichtelijk rapport die de voornaamste aandachtspunten, prioriteiten en het actieplan weergeeft.  
2
Implement

Implementeren

Selectie én uitvoering van de gekozen welzijnsinitiatieven
  • Kent u de behoeften van uw medewerkers al? Zijn uw doelstellingen rond welzijn bepaald? Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan en de juiste welzijnsinitiatieven te selecteren en implementeren.
  • Elke onderneming, maar ook elke werknemer kan verschillende behoeften hebben. Daarom bevat onze catalogus verschillende uiteenlopende initiatieven die u kan implementeren: welzijnsprogramma’s, webinars, e-learnings, screenings, …
  • Voor de uitwerking van onze initiatieven doen wij uitsluitend beroep op erkende Belgische experten op vlak van mentaal, sociaal & fysiek welzijn.
3
Promote

Activeren & promoten

Maak het u gemakkelijk en kies voor het My Health Partner platform
  • Ons unieke digitale platform, My Health Partner, moedigt medewerkers aan om zelf het heft in handen te nemen en te kiezen hoe zij hun welzijn kunnen verbeteren.

  • Naast een gepersonaliseerd traject, samengesteld uit het aanbod dat u ter beschikking stelt, kunnen zij op My Health Partner ook deelnemen aan challenges, snuisteren in onze bibliotheek, zichzelf testen, e-learnings doorlopen en nog veel meer.

  • Daarnaast zetten we ook online- en offline communicatiecampagnes voor u op. Die zorgen dat het welzijn continu onder de aandacht gebracht wordt en verhogen de participatiegraad, en dus ook het engagement.

Waarom investeren
in het welzijn van uw medewerkers?

De juiste mensen aantrekken én behouden, langdurige afwezigheden als gevolg van psychische aandoeningen beheren, het productiviteitsniveau in uw bedrijf in stand houden, … Als werkgever staat u voor flink wat uitdagingen. 

Elke werknemer verwacht daarnaast dat zijn werkgever rekening houdt met het fysieke en mentale welbevinden. Gezien de aanhoudende toename van stressgerelateerde aandoeningen zoals burn-outs zullen deze verwachtingen enkel toenemen. Welzijn krijgt een sleutelrol binnen elk HR-beleid. 

Coin
Kost van een zieke medewerker: >1000€/dag
Annual
426.000 Belgen zijn al >1 jaar afwezig op de werkvloer
Les Belges ont du mal à gérer leur stress au travail
34% ondervindt moeilijkheden met het beheren van werkstress
absences dues à des maladies liées au stress
⅓ van de langdurige afwezigheden is te wijten aan stressgerelateerde aandoeningen
Nos expertises dans le domaine du bien-être en entreprise

Samen uw aanpak definiëren voor meer welzijn op het werk?