Audit en strategie

Analyse van de welzijnsnoden van uw medewerkers

Alles begint met een gefundeerde strategie. Daarvoor neemt uw Wellbeing Manager uw welzijnsvisie, risico’s en behoeften onder de loep. Denk aan bestaande HR data en analytics over absenteïsme, verloop en tevredenheidsscores. Met een 360° analyse van welzijn (My WellRi) en focusgroepen krijgt u een helder beeld van het welzijnsniveau en de noden van uw medewerkers. 

In een tweede fase ontwikkelt de Wellbeing Manager samen met u een strategie op maat. Uiteindelijk komen jullie tot een concreet actieplan. Met alle nodige prioriteiten en aandachtspunten voor een succesvolle implementatie!

Scan & assess
Focus groups

Focusgroepen

Welke prioriteiten stellen uw medewerkers op vlak van welzijn voorop? Wat vinden zij van de huidige initiatieven? Focusgroepen zijn kwalitatieve groepsinterviews met een representatieve selectie van uw medewerkers. Zo leren we hun huidige behoeften kennen en capteren we tevens hun ideeën om het welzijn binnen de onderneming te verhogen.

Quantitative psychosocial analysis

My WellRi

My WellRi is de wetenschappelijk onderbouwde en kwantitatieve analyse waarmee we het persoonlijk en professioneel welzijn verder in kaart brengen. Deze 360° welzijnsaudit fungeert als basis voor de verdere vormgeving van uw welzijnsbeleid.

Samen uw aanpak definiëren voor meer welzijn op het werk?