Cookiebeleid

Uw opgeslagen voorkeuren

Wilt u uw voorkeuren wijzigen? Door op één van de twee onderstaande knoppen te klikken, kunt u alle niet functionele cookies weigeren of alle cookies aanvaarden.

 

 

 

1. Inleiding

In dit beleid informeren we u over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de websites van AG Health Partner (AG Health Partner is een van de handelsnamen waaronder AG Servicing NV op de markt actief is). 

AG Health Partner gebruikt cookies in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften, zijn privacyverklaring en dit cookiebeleid. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle websites (zowel openbare als beveiligde) van AG Health Partner, tenzij anders bepaald door de specifieke website. 

Voor zover cookies uw persoonsgegevens verzamelen, ziet AG Health Partner, een handelsbenaming van AG Servicing NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – BTW BE 0700.501.534 – RPR Brussel, toe op de verwerking van uw persoonsgegevens. Meer algemene informatie over hoe AG Health Partner uw persoonsgegevens gebruikt, vindt u in de privacyverklaring (klik op de ‘privacy’-knop onderaan de website www.aghealthpartner.be). 

 • 2. Wat zijn cookies?

 • 3. Welke cookies gebruikt AG Health Partner en waarom?

 • 4. tot 6. Omschrijving van de cookies

 • 7. Wat zijn de gevolgen als ik cookies aanvaard of weiger?

 • 8. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op websites wijzigen?

 • 9. Kan ik mijn toestemming voor cookies op ieder moment intrekken?

 • 10. Kan ik cookies verwijderen die al zijn opgeslagen?

 • 11. Worden de persoonsgegevens die zouden kunnen gelezen worden op de aanvaarde cookies, doorgegeven aan anderen voor hun eigen doeleinden?

 • 12. Waar vind ik meer informatie over hoe AG Health Partner mijn via cookies verzamelde persoonsgegevens gebruikt, alsook mijn rechten in die context?

 • 13. Hoe word ik op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen aan dit cookiebeleid?
   

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat dat met het internet is verbonden wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt. Telkens als u die website (of een andere website die verbonden is aan dezelfde juridische entiteit) bezoekt of die app gebruikt, leest de (web)server de informatie in de cookie die eerder op uw apparaat werd opgeslagen.

Naast cookies kunnen andere technologieën met soortgelijke functies gebruikt worden op onze websites en apps. In dit beleid omvat het begrip ‘cookies’ alle technologieën die het opslaan en lezen van informatie op uw apparaat mogelijk maken. 

Onze websites bevatten cookies die enkel gebruikt worden om de werking van de websites mogelijk te maken en om uw gebruikerservaring te optimaliseren:

- We gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn om u de service te verlenen die u uitdrukkelijk gevraagd hebt.

- We gebruiken cookies om op globaal en geanonimiseerd niveau bij te houden hoe u als gebruiker op onze websites surft gebruikt. 

- Maar we gebruiken geen andere soort cookies, tenzij u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. U kunt die toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken. 

Meer informatie over de verschillende soorten cookies die gebruikt kunnen worden op onze websites, vindt u in hoofdstuk 3. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstuk 7. 

 

3. Welke cookies gebruikt AG Health Partner en waarom?

De websites van AG Health Partner maken gebruik van cookies die, afhankelijk van hun doel, kunnen ingedeeld worden in drie categorieën: 

- Eerste categorie - Functionele cookies: cookies die uw gebruikerservaring optimaliseren

- Tweede categorie - Analyserende cookies: krijgen we inzicht in uw surfgedrag.

- Derde categorie - Marketing cookies: Met deze cookies zien we waarin u geïnteresseerd bent en welke producten u bekijkt. Zo kunnen we u nadien persoonlijke inspiratie en aanbiedingen sturen in zoekmachines en social media. 

Voor meer informatie over elke categorie, lees hoofdstukken 4

 

4. Wat zijn functionele cookies?  

AG Health Partner probeert u op zijn website  de best mogelijke ervaring te bieden. Daarom gebruiken onze websites technische en functionele cookies om (i) u in staat te stellen door de website te navigeren te gebruiken, (ii) de functies van de website te gebruiken en (iii) de keuzes en selecties te onthouden die u hebt gemaakt bij vorige bezoeken aan een van onze websites. Zo moet u uw voorkeuren niet telkens opnieuw instellen. Voor onze websites kunt u op ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren. In dat geval kunnen we u echter niet de beste gebruikerservaring garanderen en is het mogelijk dat bepaalde (delen van) websites niet (goed) werken, net als (sommige) diensten die u gevraagd hebt. 

Daarnaast gebruiken onze websites analytische cookies voor geanonimiseerde en geaggregeerde statistische doeleinden. Deze cookies houden bij hoe u en andere gebruikers op onze website surfen gebruiken. Dankzij deze cookies kunnen we de flows verbeteren, interessantere content voor u publiceren, de algemene werking van de website verbeteren, problemen met het navigeren op de website of andere technische storingen opsporen enz. Deze analytische cookies dienen niet om zich op één bepaalde persoon te concentreren en worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden of voor doeleinden van derden. U kunt op ieder moment eenvoudig afzien van deze cookies door ze in uw browserinstellingen te deactiveren.

 

5. Wat zijn analyserende cookies?  

Wij proberen uw ervaring op onze websites zo interessant mogelijk te maken. Deze cookies volgen uw klik- en surfgedrag op onze websites (bv. nagaan van de bezochte pagina’s en de artikels die u leest of waarop u klikt). Door uw klik- en surfgedrag op onze websites op te nemen in uw klantenprofiel, worden de inhoud en de advertenties voor onze producten en diensten die u ziet op onze websites, afgestemd op uw behoeften, interesses en voorkeuren. 

Deze cookies volgen u op geen enkele website die niet verbonden is aan AG Health Partner en dienen in geen geval de belangen van derden. 

Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website. 

Het aanvaarden van deze cookies betekent niet dat u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, tenzij u ons zelf informatie hebt bezorgd waarmee u rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals informatie die verband houdt met de registratie (bv. wanneer u registreert in een private zone en een login aanmaakt). 

Voor meer informatie over de manier waarop AG Health Partner uw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden en uw recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden (inclusief de profilering die erop betrekking heeft), lees onze privacyverklaring die beschikbaar is op www.aghealthpartner.be

 

6. Wat zijn marketing cookies?

De cookies die op onze websites gebruikt kunnen worden, spelen geen gegevens door aan derden voor hun eigen doeleinden, tenzij u uitdrukkelijk de categorie van cookies die gegevens delen met derden, hebt aanvaard.

Deze cookies zijn plug-ins die aangeboden worden door derden (bv. Facebook, LinkedIn, enz.) voor bepaalde functies op onze websites, bv. Facebook ‘Like’- en ‘Share’-knoppen, Twitter ‘Tweet’-knop, LinkedIn ‘Share’-knop, enz.

Deze plug-ins worden volledig gecontroleerd door derden en kunnen door hen gebruikt worden om uw persoonsgegevens (bv. uw IP-adres) en informatie over uw surfgedrag te verzamelen voor doeleinden eigen aan deze derden (direct marketing, analytische studies of marktonderzoek door deze derden), zelfs als u deze functies niet gebruikt en gewoon naar onze websites surft gebruikt. Dit kan zelfs het geval zijn wanneer u geen account hebt bij de betreffende social media. Als deze cookies door deze derden gebruikt worden op andere websites, betekent dit dat deze derden u kunnen volgen op diverse websites, en de verzamelde gegevens combineren om op termijn een profiel van u op te bouwen.

Naast deze sociale plug-ins omvat deze soort cookies ook de cookies aangeboden door derden die ons de mogelijkheid bieden om aan retargeting te doen.

Omdat deze cookies volledig gecontroleerd worden door derden, oefent AG Health Partner geen enkele controle uit op de manier waarop deze derden deze cookies beheren en de via deze cookies verzamelde (persoons)gegevens gebruiken. We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van deze derden te lezen als u meer informatie wenst over de manier waarop deze derden uw persoonlijke gegevens en cookies gebruiken.

Deze cookies worden niet gebruikt, tenzij u instemt met deze cookies in uw cookie-instellingen. U hebt toegang tot de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website of in de instellingen van uw app.

Als u deze cookies niet aanvaardt:

– garanderen we dat de persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, niet doorgespeeld worden aan derden voor hun eigen doeleinden;

– Maar in dat geval is de functie niet beschikbaar op onze websites (bv. share- en like-knoppen, zijn uitgeschakeld).

 

7. Wat zijn de gevolgen als ik cookies aanvaard of weiger?

U kunt zelf kiezen of u alle, sommige of geen cookies aanvaardt op al onze websites en u hebt steeds de mogelijkheid om de cookie-instellingen in de toekomst te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, raadpleeg dan hoofdstukken 8.

 Als u instemt met het gebruik van cookies, betekent dit dat cookies geplaatst en gelezen kunnen worden telkens als u de websites van AG Health Partner bezoekt. Uw toestemming (per apparaat) geldt voor een beperkte duur (12 maanden).

Als u geen cookies aanvaardt, hebt u nog steeds toegang tot onze websites, maar kunnen we u niet de beste gebruikerservaring garanderen. Het is mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) onze websites niet (goed) werken.

 

8. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op websites wijzigen?

De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt uw browserinstellingen op ieder moment wijzigen door voorkeuren aan te passen die alle of bepaalde cookies kunnen toelaten of weigeren, de al opgeslagen cookies verwijderen of u melden wanneer een cookie geplaatst is. 

Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie van uw browserfabrikant.

.

9. Kan ik mijn toestemming voor cookies op ieder moment intrekken?

Ja, u kunt uw toestemming op ieder moment eenvoudig intrekken op elke webpagina, in uw browserinstellingen. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9. U kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat, ook verwijderen in uw browserinstellingen (zie hoofdstuk 8).

 

10. Kan ik cookies verwijderen die al zijn opgeslagen?

Ja, u kunt de cookies die al zijn opgeslagen op uw apparaat ook verwijderen via uw browserinstellingen (zie hoofdstuk 8). 

 

11. Worden de persoonsgegevens die zouden kunnen gelezen worden op de aanvaarde cookies, doorgegeven aan anderen voor hun eigen doeleinden?

Neen tenzij u de cookies van de derde categorie, namelijk de cookies die het mogelijk maken om uw persoonsgegevens te delen met derden, uitdrukkelijk aanvaard hebt (meer informatie over de categorieën van cookies die onze websites en app kunnen gebruiken, vindt u in hoofdstuk 3). U kunt het gebruik van zulke cookies op ieder moment eenvoudig aanvaarden of weigeren in de cookie-instellingen vanaf elke pagina van de website, of in de instellingen van uw app. Meer informatie over hoe u alle of bepaalde cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in hoofdstukken 8 en 9. 

 

12. Waar vind ik meer informatie over hoe AG Health Partner mijn via cookies verzamelde persoonsgegevens gebruikt, alsook mijn rechten in die context?

In onze privacyverklaring die u vindt door te klikken op de ‘privacy’-knop onderaan de website www.aghealthpartner.be. 

 

13. Hoe word ik op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen aan dit cookiebeleid?

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van dit cookiebeleid door een informatieve banner die verschijnt wanneer u een van onze websites bezoekt of onze apps gebruikt. Als de aanpassing tot een grote verandering zou leiden (bv. een wijziging van de categorieën van cookies die gebruikt worden enz.), wordt opnieuw naar uw cookievoorkeuren gevraagd.