White paper: Oorzaken, kostprijs en vermijden van absenteïsme

 

Langdurig verzuim heeft een enorme impact op het functioneren en de continuïteit van organisaties. Onder leiding van Prof. Dr. Frederik Anseel en Cédric Velghe heeft The VIGOR Unit een grondige studie gemaakt van de wetenschappelijke literatuur over ziekteverzuim in 2020. De conclusies worden vervolgens vergeleken met de praktijkervaring van 1000 Belgische werknemers, dankzij een enquête die IPSOS heeft uitgevoerd in opdracht van AG Health Partner en AG Employee Benefits.

In dit white paper worden de resultaten van de kruisanalyse van deze studies gepresenteerd. Bovendien vertrekt u met duidelijke aanbevelingen die onmiddellijk toepasbaar zijn binnen uw organisatie.

 

Welke antwoorden vindt u in deze white paper?

  • Wat is absenteïsme en wat zijn de verschillende vormen ervan?
  • Wat zijn de oorzaken van absenteïsme?
  • Wat zijn de kosten van absenteïsme voor werkgevers en op welke manieren kunnen die worden berekend? 
  • Wat is de impact van absenteïsme op collega's die blijven werken?
  • Wat is een "zorgzame" werkgever en waarom is het belangrijk om door uw werknemers als zodanig te worden gepercipieerd?

 

Ontdek ook onze case studies

  • Het belang van preventieve maatregelen: Covid-19 en het belang van wellbeing, ook bij leidinggevenden
  • Het belang van curatieve maatregelen: een duurzame terugkeer naar een professioneel leven na langdurige afwezigheid

 

White paper over kost van absenteïsme