Waarom investeren in welzijn op het werk

Welzijn op het werk: brandend actueel

De voorbije jaren is duidelijk geworden dat fysiek, mentaal en sociaal welzijn een hoofdrol spelen in de prestatie en motivatie van werknemers. De Covid19 gezondheidscrisis heeft daarnaast beklemtoond dat een beleid rond welzijn op het werk voor elk bedrijf, klein of groot, een fundamentele pijler is geworden van een doeltreffend HR-beleid.

Belgische werkgevers

Stressgerelateerde afwezigheden zijn actueler dan ooit, en langdurig ziekteverzuim neemt toe. Met meer dan 150.000 vacatures in België is niet alleen de werving, maar ook het behoud van talent een absolute prioriteit. Voor alle werkgevers. 

Battery
Dagelijks is meer dan 7% afwezig
Annual
426.000 Belgen zijn al >1 jaar afwezig op de werkvloer
Coin
Kost van een zieke medewerker >1000€/dag
Belgian absenteism
⅓ van de langdurige afwezigheden is te wijten aan stressgerelateerde aandoeningen
Belgians are not happy at work
28% voelt zich niet gelukkig op het werk
Employeur

Belgische werknemers

Verschillende studies brengen verontrustende cijfers aan het licht over het fysieke, mentale en sociale welzijn van Belgische werknemers. De snel veranderende digitalisering, moeilijkheden om werk en gezin te combineren en de toenemende werkdruk hebben een duidelijke impact: 28% van de Belgen is niet gelukkig op het werk. Bovendien verwachten zij dat hun werkgever hen helpt bij het terugvinden van geluk en een goede gezondheid. 

Average age
Lichamelijk zijn we 6,1 jaar ouder dan onze echte leeftijd
Belgians are overweight
60% van de Belgen kampt met overgewicht
Belgians spend too much time on computers
We brengen meer dan 8 uur/dag zittend door
Belgians don't eat enough vegetables
Amper 1 op 3 personen eet dagelijks fruit of groenten
Belgians have too much stress
34% ondervindt moeilijkheden met het beheren van werkstress
Employés

Ontdek onze aanpak

Samen uw aanpak definiëren voor meer welzijn op het werk?