Inspiratie

Welzijn in een digitaal tijdperk: hoe creëert u een gezonde organisatie met dito medewerkers?

1 op 5 medewerkers in België voelt zich niet goed op het werk. 1 op 4 geeft aan weldra uit te vallen door stress in de 3 komende jaren. De meesten leggen de verantwoordelijkheid bij hun werkgever, en vinden dat die ook een oplossing moet bieden. Maar op welke manier zorgt u er als organisatie voor dat het zo’n vaart niet loopt? Hoe gaat u preventief te werk en houdt u uw medewerkers gemotiveerd, gelukkig én gezond?

Onze General Manager Ellen De Vleeschouwer was te gast op de Brainpickings XL podcast van Zigzag HR. Daar gaf ze advies voor een gezonde organisatie, vanuit haar rol bij AG Health Partner. Benieuwd wat ze te zeggen had? Hieronder vindt u de video van de volledige podcast! Geen tijd? De 5 belangrijkste inzichten hebben we ook voor u verzameld!

 

 

1. Wees een Caring Employer
 

Het is meer dan ooit belangrijk om een Caring Employer, of ‘zorgzame’ werkgever te zijn. Daar is zelfs onderzoek naar gevoerd. In samenwerking met Ipsos voerden we een studie uit bij een duizendtal werknemers om na te gaan hoe goed mensen zich op het werk voelen, en hoe hoog ze zelf de kans inschatten om uit te vallen. De resultaten logen er niet om: zo’n 42% van werknemers die hun werkgever als ‘zakelijk’ opvat, vreest in de nabije toekomst uit te vallen omwille van stress.

Daarin speelt het coronavirus  momenteel nog een versterkende rol. Collega’s werken van thuis en raken zo het broodnodige contact kwijt met elkaar en hun managers. Enkel acties op kantoor zoals workshops, teambuildings en individuele coaching rond welzijn volstaan daarom niet meer. Toon uw werknemers dat u om hen geeft, en dat ze – ook op afstand – ergens terechtkunnen met hun vragen en bekommernissen. Enkel zo zien ze u als een Caring Employer, die niet alleen geeft om de werknemers, maar ook om de mensen.  

 

2. Kies voor een holistisch welzijnsbeleid

Eén ding is wel duidelijk: werknemerswelzijn houdt meer in dan enkele yogasessies tijdens de middagpauze. Behoud dus altijd een holistische kijk op uw welzijnsinitiatieven.

Het begint allemaal met de vraag: wat is de bredere betekenis van ‘welzijn’? Samen met Cédric Velghe van The Vigor Unit, spin-off van de UGent, ging AG Health Partner op onderzoek, en kwamen we samen tot een definitie: welzijn is de algemene kwaliteit en het functioneren van de werknemer op het werk. Een definitie, die dus zowel fysieke, mentale als sociale componenten omvat. Het houdt dus steek om stapsgewijs aan de slag te gaan. Zo werken we bij onze klanten volgens een jaarlijkse structuur: het eerste kwartaal rond eigen lichaam, het tweede kwartaal rond focus, het derde kwartaal rond connecties en het vierde kwartaal rond de geest. Elke component wordt geduid door een externe partner, die net zoals AG Health Partner evidence-based te werk gaat.
 

3. Investeer in bevraging en rapportering

Het wetenschappelijk fundament dat AG Health Partner typeert, brengt ons naadloos bij de derde tip gegeven door Ellen tijdens het podcast gesprek: investeer in bevragingen en rapporteringen. Welzijn en een goed beleid daarrond bevat verschillende ingrediënten, zoals een doordachte screening, het creëren van awareness, sensibilisering en opleiding. Belangrijk is dat zulke acties op maat van het individu gebeuren. Een goed welzijnsbeleid biedt toegevoegde waarde voor iedereen, helpt mensen inzien wat hun noden zijn en waar ze nu effectief op moeten inzetten. Daarom brengen we via onze welzijnsoplossing My Health Partner de gezondheid van de individuele werknemer in kaart. Aan de hand van korte vragenlijsten en kwalitatieve metingen stellen we per persoon een rapport met een score samen. Op basis daarvan bieden we verder hulp en resources in de vorm van e-learnings, artikels, webinars, groepssessies of individuele trajecten.

Dit is hoe dan ook een kwestie van trial en error. AG Health Partners motto luidt: hou vol, en stuur uw aanpak bij waar nodig. Niet elk initiatief zal de gewenste bijval krijgen, maar het is belangrijk om op dezelfde nagel te blijven kloppen: een gezonde geest in een gezond lichaam
 

4. Vermijd one-size-fits-all oplossingen

Een slim welzijnsbeleid loopt niet in elk bedrijf van een leien dakje en is ook niet universeel. Er bestaan namelijk best veel verschillende doelgroepen: bedienden, mensen in de logistiek die continu op de baan zijn, de arbeiders die in fabrieken werken, en ga zo maar door. Hier geldt dus helaas geen one-size-fits-all oplossing.

Vraag u per populatie dan ook af hoe u best verbinding maakt met deze specifieke werknemers. Welke invalshoek hanteert u? Wie neemt een voorttrekkersrol in? Ga methodisch te werk: bekijk bijvoorbeeld zowel afgeleide statistieken over levensstijl als BMI-cijfers. Stap eveneens af van vooroordelen die u misschien heeft, zoals de digitale bekwaamheid van bepaalde populaties. Durf uit uw comfortzone te stappen door de realiteit van het veld te onderzoeken.

 

5. Pak het strategisch aan en denk aan de toekomst

Hoewel kortetermijninitatieven op zich wel leuk kunnen zijn, pleit Ellen voor een langetermijnaanpak. Een goed en doordacht welzijnsbeleid heeft een enorme impact op de werknemers: iets wat HR dus gerust mag opeisen als strategie. Denk vervolgens vandaag al na hoe u het morgen wil aanpakken. AG Health Partner neemt daarbij een ondersteunende rol in: ons doel is om HR en werkgevers te ‘ontzorgen’, zodat er heel het jaar door wordt ingezet op welzijn en preventie. Administratieve rompslomp en praktische bekommernissen regelen, is niet evident in elk bedrijf, of zelfs elke HR-afdeling. Wij blijven laagdrempelig en bedenken invalshoeken die werkelijk iedereen bereiken.

Meer weten over hoe u een caring employer wordt en inzet op een duurzaam welzijnsbeleid? Bekijk onze andere artikels!