Wellbeing Lab

Wellbeing as a Service staat en valt met de ontwikkeling van uw welzijnsvisie. We begeleiden u en uw managementteam om uw strategie en actieplan vorm te geven.

Job Senior Corporate Wellbeing Consultant
Analyse

Analyse

Het begint allemaal met een grondige analyse, waar uw Wellbeing Manager eerst met u een audit van de huidige situatie doet. Dat gebeurt aan de hand van bestaande gegevens en intake gesprekken met stakeholders. Zo krijgen we een realistisch beeld van het welzijnsniveau van uw organisatie. En identificeren we de bijbehorende psychosociale risicofactoren.

Wellbeing lab day

Wellbeing Lab Day

Buiten de muren van uw organisatie gaan we met u en uw stakeholders aan de slag om uw welzijnsvisie en strategie verder vorm te geven. Aan de hand van onze analyse schetsen we een helder beeld van het huidige niveau van welzijn en de behoeften van uw medewerkers. Innovatieve ideeën en voorbeelden uit binnen- en buitenland helpen ons bij de uitwerking van een concreet actieplan. Het doel? Aan het einde van de rit een gezamenlijke visie rond welzijn binnen het bedrijf creëren.

Investir dans le bien-être de vos collaborateurs

Resultaten

Tot slot maken we een rapport op met een gedetailleerde visie op welzijn en stellen we een actieplan voor. Dit rapport bevat belangrijke eye-openers van het Wellbeing Lab, een duidelijk overzicht van de prioriteiten en de presentatie van een actieplan. Zo kan Wellbeing as a Service echt zijn vruchten afwerpen!

Ontdek wat een Wellbeing Lab voor u kan betekenen

KMO-portefeuille werkbaarheidscheques

Geef vorm aan uw welzijnsvisie met behulp van werkbaarheidscheques

Met werkbaarheidscheques krijgt u financiële steun om knelpunten rond werkbaar werk in kaart te brengen. Zo financiert Vlaanderen tot 60% van uw project, met een maximum van € 10.000. Een belangrijke voorwaarde is dat de prestaties worden uitgevoerd door geregistreerde, erkende dienstverleners zoals Health Partner!